En bättre formel

Det här är anledningen till att du behöver bli klar över hur en bättre formel ser ut för ditt företag och ditt erbjudande:

NÅGON kommer att vrida runt FÖRDEL/PRIS-balansen på din marknad och dra iväg med kunderna till ett nytt snabbväxande marknadssegment och lämna kvar alla andra med resterna av det som en gång var hemtamt, lönsamt och värdefullt ...

Vet du vad som är gemensamt för McDonald's, IKEA, Apple, Google, Uber, Airbnb, Spotify?

Alla lyckades de med att sätta en oöverträffad förskjutning av Fördel/Pris på plats.

Ingen tvekan om att det varit framgångsrikt. Antingen har de mer än halverat priset för produkten eller så har de skapat så tilltalande fördelar att produkten är en glädje att använda.

Visserligen har de pressat fördel respektive pris till var sin extrem ände, men det visar likväl på den mest betydande faktorn för att sätta en bättre formel på plats:

Det handlar om att få marknaden för ditt erbjudande att växa.

Marknadstillväxten beror av kvoten Fördel/Pris.

Det här åstadkommer du inte med mer marknadsföring, högre kompetens, ökad produktivitet eller genom att koppla mer finesser till din produkt.

Du behöver göra ditt grundläggande erbjudande mer tilltalande för din utvalda kundgrupp – antingen genom att ge attraktivare fördelar eller genom att dra ner priset (i sällsynta fall både och).

Resultatet av en Fördel/Pris-justering är ofta att du skapar ett helt nytt marknadssegment som har förutsättningar att växa snabbt, där du kan bli marknadsledande.

Följden blir ofta också att den ursprungliga marknaden krymper ihop, sakta men säkert. Den kanske inte försvinner helt men för företagen som blir kvar pressas marginalerna ner till ett minimum. Ingen kul sits.

Det finns ingen bransch som är immun mot en Fördel/Pris-revolution.

Frågan är inte om, utan när NÅGON kommer att vrida runt FÖRDEL/PRIS-balansen på din marknad och dra iväg med kunderna till ett nytt snabbväxande marknadssegment och lämna kvar alla andra med resterna av det som en gång var hemtamt, lönsamt och värdefullt ...

Diskutera det här med mig.

Stefan Nilsson

Tel: 073-755 50 90