by StefanN 

oktober 13, 2018

Låt dina Facebook-inlägg finnas länge

Få upp livslängden på dina Facebook-inlägg och se till att de når ut till fler kunder i din målgrupp

Du kan återanvända dina inlägg på ett sätt som gör att de upplevs nya, fräscha och relevanta för dina följare och kunder.

Du kan berätta för Facebook att dina inlägg framförallt ska nå ut till den bättre delen av din målgrupp.

Det här är en smidig metod för att nå ut till både befintliga och framtida kunder och bygga starkare relationer med dem.

Du kan sätta upp det här så du får behaglig automatik i din Facebook-närvaro och slipper pressen att lägga upp nytt varje dag.

Du kan få hjälp att bygga en plattform som gör det här enklare och mer användbart.

About the author 

StefanN

Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe now to get the latest updates!