Nu kan du få hjälp med annonskampanjer på Facebook som fungerar så här

Annonsering på Facebook handlar om att köpa kunder det pris du är villig att betala.

När din prisbild håller kan du höja din budget, få in fler kunder och få företaget att växa snabbare.

Vi har ett upplägg där vi ser till att dina kampanjer kommer igång och ger ett resultat som matchar din prisbild. Du ersätter bara för nya kunder och konverteringar.

Siktet är att annonseringskostnader och ersättningen till oss ska komma in under din uppsatta gräns för vad kunder får kosta, för att säkerställa önskad lönsamhet och tillväxt.

Det enda du behöver göra för att få ett projektförslag för samarbete är att presentera den kundanskaffningskostnad du känner dig bekväm med.

Nyckeln är att du har koll på livstidsvärdet för nya kunder och hur mycket av detta du är beredd att lägga på att skaffa kunder.

Kruxet är att om du satsar för mycket får du aldrig pengarna tillbaka, och om du satsar för lite får du inte in tillräckligt med kunder för att växa. Du behöver pricka in din balanspunkt.

De flesta företagare kan inte ge ett rakt svar på vad en ny kund får kosta. Det är den främsta anledningen till att det går trögt med annonsering och kundanskaffning.

Du kan börja råda bot på det idag.

Skicka efter min guide för att bestämma den kundanskaffningskostnad som är rätt för ditt företag.

"Det viktiga i all marknadsföring är att ha ett svar på hur mycket du är beredd att kosta på dig för att få in en kund. Hur väl du klarar av att konkurrera beror på vad du har råd att betala för nya kunder."

Därefter kan vi undersöka möjligheter till samarbete. Det fungerar så här:

– Nya kunder till en prisbild som matchar din gräns för kundanskaffning.
– Ersättning endast för resultat, nya kunder, konverteringar.
– Du behöver bara godkänna de annonser vi tar fram.
– Allt sätts upp ditt Facebook-annonskonto och du bestämmer daglig budget.